Testy mikrobiologiczne

0,00 zł

Łatwe w użyciu testy mikrobiologiczne umożliwiające kontrolę produktów kosmetycznych na obecność bakterii, drożdży i grzybów. Wykonanie testu i odczyt wyniku nie wymaga ani szkolenia, ani profesjonalnej wiedzy. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcją. Jeden zestaw umożliwia wykonanie jednego pomiaru.

Kod: PY21
Dostępność:
Brak w magazynie

W obecnym czasie, gdy pojawiają się coraz częściej lekooporne super bakterie testowanie receptur kosmetycznych i gotowych kosmetyków pod względem mikrobiologicznym jest niezbędną koniecznością. Praktyka pokazuje, że nawet zastosowanie konserwantów w maksymalnych dawkach nie daje gwarancji, że kosmetyk będzie wolny od groźnych patogenów. Dlatego tak ważne są testy, które potwierdzą, że kosmetyk jest bezpieczny mikrobiologicznie.

Oferowane gotowe testy mikrobiologiczne maksymalnie ułatwiają sprawdzenie czystości mikrobiologicznej. Służą do oznaczania ogólnej liczby mikroorganizmów w produktach ciekłych i stałych. Gwarantują powtarzalność wyników, co umożliwia kontrolę jakości kosmetyków, surowców, wody, itp.

Zestaw składa się ze sterylnej płytki z naniesionym z obu stron podłożem, z dwoma rodzajami pożywki. Z jednej strony z pożywką TTC agar (dla oznaczania bakterii) a z drugiej Rose Bengal agar (dla oznaczania drożdży i pleśni). Pożywki nie zawierają substancji szkodliwych. Podłoże do inkubacji bakterii jest koloru blado-żółtego, natomiast do inkubacji grzybów i pleśni koloru różowego.

Płytka umieszczona jest w przezroczystej fiolce co umożliwia bezpieczną obserwację wzrostu mikroorganizmów.

Sposób użycia

Test mikrobiologiczny

Odkręcić fiolkę i wyjąć nie dotykając pożywki. W przypadku cieczy o niskiej gęstości należy zanurzyć płytkę na 5 – 10 sekund, aby pożywka została dokładnie zwilżona z obu stron. W przypadku kremów, żeli i innych gęstych i lepkich preparatów użyć sterylnego gazika. Gazikiem nabieramy preparat i delikatnie rozprowadzamy bardzo cienką warstwą na całej powierzchni pożywki, z obu stron płytki. W przypadku produktów twardych, na przykład mydła, należy kolejno lekko docisnąć obie strony płytki do produktu, przytrzymując przez 5 – 10 sekund.

Następnie płytkę należy ponownie włożyć do fiolki i szczelnie zakręcić korek. Po zakręceniu odstawiamy fiolkę w pozycji pionowej na czas potrzebny do wzrostu drobnoustrojów. W temperaturze pokojowej na wynik dla bakterii musimy czekać 2 – 4 dni, natomiast na wynik dla pleśni i drożdży 4 – 7 dni. Używając inkubatora i temperatury 27 – 30C wynik można otrzymać szybciej (24 – 48 godzin dla bakterii i 3 dni dla grzybów).

Interpretacja wyników

Jeżeli badany produkt jest zanieczyszczony drobnoustrojami będzie to widoczne na teście. Ilość bakterii lub grzybów oceniamy porównując wygląd odpowiedniego podłoża na szkiełku z wzorcem.

Ilość bakterii oceniamy po wyglądzie podłoża blado-żółtego. Dolny próg czułości testu wynosi 100 c.f.u/ml (100 bakterii na mililitr). Większość bakterii pojawia się w postaci różowo-czerwonych kolonii. Przy porównaniu bierzemy pod uwagę wszystkie kolonie, również te, które mają inny kolor. Przy bardzo dużym zanieczyszczeniu bakteryjnym, powyżej 10 mln c.f.u/ml podłoże może być całkowite zajęte przez kolonie bakterii i będzie miało jednolity czerwony kolor. Dla produktów i surowców kosmetycznych dopuszczalna ilość bakterii powinna być mniejsza niż 1000 c.f.u/ml.

Bakterie test mikrobiologiczny

Drożdże i grzyby (pleśnie) – podłoże różowe. Na płytce mogą pojawić się zarówno grzyby jak i drożdże. Grzyby można rozpoznać po tym, że tworzą kolonie miękkie i puszyste. Natomiast drożdże rosną zwykle w postaci okrągłych, płaskich, lub lekko wzdętych skupisk. Dolny próg czułości dla drożdży wynosi 100 c.f.u./ml.

Drożdże test mikrobiologiczny

W przypadku grzybów nie jest możliwa ocena ilościowa. Można jedynie ocenić stopień zakażenia, jako lekki, średni lub duży.

Grzyby test mikrobiologiczny

Przechowywanie

Fiolki z testami należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed światłem i mrozem. Nie wstrząsać i nie rzucać, co mogłoby spowodować oderwanie pożywki. W razie wysokiej temperatury przechowywać w chłodzie, by nie wyschła pożywka.

"