0
0 Koszyk (pusty)
Testy mikrobiologiczne

Testy mikrobiologiczne

Łatwe w użyciu testy mikrobiologiczne umożliwiające kontrolę produktów kosmetycznych na obecność bakterii, drożdży i grzybów. Wykonanie testu i odczyt wyniku nie wymaga ani szkolenia, ani profesjonalnej wiedzy. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcją. Jeden zestaw umożliwia wykonanie jednego pomiaru.

19,80 zł Brutto
kod
PY21/26
Opakowanie

Test mikrobiologiczny do oznaczania ogólnej liczby mikroorganizmów w produktach ciekłych i stałych. Test gwarantuje powtarzalność wyników, co umożliwia kontrolę jakości kosmetyków, surowców, wody, itp. Składa się ze sterylnej płytki z naniesionym z obu stron podłożem, z dwoma rodzajami pożywki.  Z jednej strony z pożywką TTC agar (dla oznaczania bakterii) a z drugiej Rose Bengal agar (dla oznaczania drożdży i pleśni). Pożywki nie zawierają substancji szkodliwych. Podłoże do inkubacji bakterii jest koloru blado-żółtego, natomiast do inkubacji grzybów i pleśni koloru różowego.

Płytka umieszczona jest w przezroczystej fiolce co umożliwia bezpieczną obserwację wzrostu mikroorganizmów.

Sposób użycia

Test mikrobiologiczny

Odkręcić fiolkę i wyjąć nie dotykając pożywki. W przypadku cieczy o niskiej gęstości należy zanurzyć płytkę na 5 – 10 sekund, aby pożywka została dokładnie zwilżona z obu stron. W przypadku kremów, żeli i innych gęstych i lepkich preparatów użyć sterylnego gazika. Gazikiem nabieramy preparat i delikatnie rozprowadzamy bardzo cienką warstwą na całej powierzchni pożywki, z obu stron płytki. W przypadku produktów twardych, na przykład mydła, należy kolejno lekko docisnąć obie strony płytki do produktu, przytrzymując przez 5 – 10 sekund.

Następnie płytkę należy ponownie włożyć do fiolki i szczelnie zakręcić korek. Po zakręceniu odstawiamy fiolkę w pozycji pionowej na czas potrzebny do wzrostu drobnoustrojów. W temperaturze pokojowej na wynik dla bakterii musimy czekać 2 – 4 dni, natomiast na wynik dla pleśni i drożdży 4 – 7 dni. Używając inkubatora i temperatury 27 – 30C wynik można otrzymać szybciej (24 – 48 godzin dla bakterii i 3 dni dla grzybów).

Interpretacja wyników

Jeżeli badany produkt jest zanieczyszczony drobnoustrojami będzie to widoczne na teście. Ilość bakterii lub grzybów oceniamy porównując wygląd odpowiedniego podłoża na szkiełku z wzorcem.

Ilość bakterii oceniamy po wyglądzie podłoża blado-żółtego. Dolny próg czułości testu wynosi 100 c.f.u/ml (100 bakterii na mililitr). Większość bakterii pojawia się w postaci różowo-czerwonych kolonii. Przy porównaniu bierzemy pod uwagę wszystkie kolonie, również te, które mają inny kolor. Przy bardzo dużym zanieczyszczeniu bakteryjnym, powyżej 10 mln c.f.u/ml podłoże może być całkowite zajęte przez kolonie bakterii i będzie miało jednolity czerwony kolor. Dla produktów i surowców kosmetycznych dopuszczalna ilość bakterii powinna być mniejsza niż 1000 c.f.u/ml.

Bakterie test mikrobiologiczny

Drożdże i grzyby (pleśnie) – podłoże różowe. Na płytce mogą pojawić się zarówno grzyby jak i drożdże. Grzyby można rozpoznać po tym, że tworzą kolonie miękkie i puszyste. Natomiast drożdże rosną zwykle w postaci okrągłych, płaskich, lub lekko wzdętych skupisk. Dolny próg czułości dla drożdży wynosi 100 c.f.u./ml.

Drożdże test mikrobiologiczny

W przypadku grzybów nie jest możliwa ocena ilościowa. Można jedynie ocenić stopień zakażenia, jako lekki, średni lub duży.

Grzyby test mikrobiologiczny

Przechowywanie

Fiolki z testami należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed światłem i mrozem. Nie wstrząsać i nie rzucać, co mogłoby spowodować oderwanie pożywki. W razie wysokiej temperatury przechowywać w chłodzie, by nie wyschła pożywka.